Co to są szmery w sercu u niemowląt i dzieci? Objawy i ryzyko.

Szmery w sercu u noworodków są całkowicie normalne, ale należy zwracać uwagę na wszelkie zmiany i ewentualności.

Co to są szmery w sercu u niemowląt i dzieci?

Szmery w sercu dziecka to odgłosy przemieszczania się krwi z jednej komory serca do drugiej. Kiedy dziecko znajduje się w łonie matki, krążenie jest zupełnie inne niż u nas, ponieważ krew zamiast do płuc wraca do łożyska przez tzw. przewód tętniczy. Po urodzeniu przewód ten zamyka się, dzięki czemu krążenie może powrócić do normy. Zazwyczaj jednak proces ten nie przebiega tak szybko i podczas osłuchiwania dziecka można usłyszeć powstający szmer, który jest eliminowany po zamknięciu przewodu.

Jaka jest różnica między szmerem w sercu a arytmią serca?

Różnicę tę można łatwo wyjaśnić. Szmery to nieskoordynowane dźwięki słyszalne pomiędzy uderzeniami serca, które wynikają z niewydolności przepływu krwi z jednej komory serca do drugiej. Zaburzenia rytmu serca to zmiany rytmu serca, które mogą się nasilać (tachykardia) lub zmniejszać (bradykardia) i wynikają ze zmiany impulsów elektrycznych koordynujących bicie serca.

Główne objawy wskazujące na to, że u niemowlęcia lub dziecka występują szmery w sercu.

W pierwszych dniach po urodzeniu szmery w sercu są normalne i nazywane są szmerami fizjologicznymi. Jednak z upływem dni szmery te powinny ustąpić. Jeśli tak się nie stanie, dziecko zacznie odczuwać szereg objawów.

Duszność

Oddychanie jest niespokojne z powodu najmniejszych zaburzeń w naczyniach krwionośnych, gdy krew nie przepływa z taką samą siłą z powodu szmerów w sercu.

Problemy z karmieniem

Problemy z karmieniem często występują, gdy dziecko ma trudności z oddychaniem lub dobrym samopoczuciem podczas jedzenia lub po zaspokojeniu potrzeb. Zwykle spożywanie pokarmów powoduje przyspieszenie akcji serca, co u osób z niekontrolowaną niewydolnością krążenia może powodować dyskomfort, a problemy takie jak nieleczone zaparcia również mogą powodować dyskomfort.

Cyjanoza (sinice)

Niebieskawe zabarwienie skóry i błon śluzowych spowodowane brakiem tlenu we krwi. W przypadku wystąpienia szmeru wrodzonego u niemowląt sposób powrotu krwi do płuc jest często nieodpowiedni, co powoduje sinicę u dziecka. Zdarza się również, że odtleniona krew łączy się z krwią natlenioną, a kiedy jest wysyłana do organizmu, ilość tlenu w niej zawarta jest niewystarczająca, co powoduje sinicę.

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej jest charakterystyczny dla szmeru kardiogennego, jednak małe dzieci nie umieją wyrażać swoich uczuć inaczej niż poprzez płacz. Kiedy dziecko płacze, warto wiedzieć, dlaczego płacze i co z tym zrobić.

Opóźniony wzrost

Szmery w sercu o podłożu patologicznym mogą wpływać na rozwój dziecka, ponieważ organizm reorganizuje się, aby zaspokoić potrzeby, które może mieć teraz ze względu na obecność patologii, która może powodować niedomagania serca. Zawsze dobrze jest wiedzieć, jak stymulować ten etap rozwoju u dzieci.

Od jakiego wieku można rozpoznać szmery w sercu?

Szmery w sercu mogą być rozpoznane już w pierwszych miesiącach życia, jednak najczęściej występują do 7 roku życia. Jest to tak zwany szmer fizjologiczny, a jego przyczyną są zastawki serca, które często nie zamykają się szybko.

Jakie są przyczyny szmerów w sercu u niemowląt i dzieci?

Większość szmerów w sercu u dzieci ma podłoże fizjologiczne, jednak istnieją patologie, które mogą powodować powstawanie szmerów w sercu.

  • Dziury w sercu: powstają w wyniku niecałkowitego zamknięcia jednej z zastawek serca i w zależności od umiejscowienia mogą być poważne lub nie.
  • Zatorowość sercowa: występuje w przypadku nieodpowiedniego lub nieprawidłowego przepływu krwi w komorach serca.
  • Problemy z zastawkami serca: znane jako zwężenie lub niedomykalność, powodują, że krew w sercu nie przepływa z odpowiednią siłą lub cofa się z jednej komory do drugiej.

Czy szmery w sercu u niemowląt i dzieci są niebezpieczne?

Zazwyczaj nie, szmery w sercu są częstym schorzeniem, które z biegiem lat ustępuje samoistnie, aż do pełnego zaangażowania serca.

Jak mogę pomóc mojemu dziecku, jeśli ma szmery w sercu?

Najważniejsze jest, aby zwracać uwagę na ich zdrowie. Po ustaleniu przyczyny szmeru należy podjąć odpowiednie działania. Jeśli szmer jest spowodowany patologią serca, należy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty. Odpowiednia aktywność fizyczna, zbilansowana dieta, konsultacja lekarska i prawidłowe leczenie są podstawą poprawy stanu zdrowia w przypadku każdej patologii serca.

Kiedy należy skonsultować się z lekarzem?

Podczas pierwszej konsultacji lekarz będzie w stanie określić, czy przyczyna szmerów jest czynnościowa, czy patologiczna, więc kiedy będziesz w domu, będziesz już wiedziała, co może, a czego nie może mieć Twoje dziecko. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli u dziecka wystąpi uporczywy płacz, duszność, sinica lub utrudnione oddychanie.

Share this article:
Previous Post: Na czym polega trening zapachowy?

May 5, 2022 - In Artykuły

Next Post: Czy bycie grzecznym może szkodzić twoim finansom?

May 31, 2022 - In Artykuły

Related Posts

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.