Negatywny wpływ hałasu na nasze zdrowie – profilaktyka

Hałas jest stale obecny w naszym życiu i niestety ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Narażanie uszu na wyjątkowo głośne dźwięki może mieć bezpośredni wpływ na stan fizyczny i emocjonalny. Ruch uliczny w dużych miastach jest często głównym źródłem hałasu, choć nie jedynym.

Problemy ze słuchem

Regularne narażenie na działanie wysokich decybeli może prowadzić do znacznego ubytku słuchu, zwłaszcza w bardzo młodym wieku. Duże niebezpieczeństwo polega na tym, że hałas może zniszczyć niektóre komórki odpowiedzialne za słuch. Dużym problemem jest to, że komórki te nie mogą się regenerować, a ubytek słuchu jest trwały.

Związek między hałasem a stresem

Nie ma wątpliwości, że hałas jest stresujący. Zbyt głośne źródła dźwięku mogą utrudniać koncentrację i powodować większe niż zwykle rozdrażnienie. Jakby tego było mało, hałas ma również wpływ na sen. Brak możliwości optymalnego i wystarczającego snu wpływa na poziom stresu u danej osoby. Można zatem stwierdzić, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi.

Jaki wpływ ma hałas na zdrowie dzieci?

Podobnie jak dorośli, dzieci nie są odporne na hałas. Hałas może powodować pewne problemy zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Aby tego uniknąć, ważne jest regulowanie natężenia hałasu w niektórych środowiskach, np. w szkole lub w domu. Wiele dzieci cierpi z powodu znacznego ubytku słuchu, co ma bezpośredni wpływ na rozwój poznawczy. Hałas ma również negatywny wpływ na koncentrację dzieci.

Co robić, aby uniknąć skutków hałasu?

Choć nie da się całkowicie uchronić przed skutkami hałasu, istnieje szereg działań, które mogą pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i uniknięciu pewnych problemów ze słuchem.

  1. Ważne jest, aby zmniejszyć głośność często używanych urządzeń, takich jak telewizory i telefony komórkowe. Słuchanie muzyki o zbyt dużej głośności może prowadzić do wczesnych problemów ze słuchem.
  2. Można wyłączyć nieużywane urządzenia domowe, które mogą powodować hałas.
  3. Jeśli dźwięk jest zbyt głośny lub ciągły, należy nosić ochronniki słuchu. Może to wystąpić w niektórych miejscach pracy, w których liczba decybeli jest zbyt duża.
  4. Stworzenie określonego poziomu izolacji w całym domu. Można to zrobić poprzez podwójne oszklenie okien, umieszczenie zasłon lub lampek ściennych, które będą tłumić różne hałasy. Celem jest stworzenie w domu atmosfery, w której jest jak najmniej hałasu.

Wnioski

Dowody są dość jednoznaczne – hałas ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Hałas wzrasta, zwłaszcza w dużych miastach i nikt nie robi nic, aby temu zapobiec. Oprócz problemów ze słuchem, które mogą mieć charakter trwały, nadmierny hałas ma również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Wysoki poziom stresu spowodowany nadmiernym hałasem prowadzi do wahań nastroju i trudności w zasypianiu.

Share this article:
Previous Post: Jak zadbać o męża?

May 31, 2022 - In Artykuły

Next Post: Nie pozwól by ktoś traktował Cię jak przystanek autobusowy!

May 31, 2022 - In Artykuły

Related Posts

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.