Dzień Otwarty ZSP nr 1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie przygotował specjalistyczne pracownie zawodowe, w tym stoiska m.in. policji i wojska, aby przyjąć odwiedzających, czyli uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Placówka zaprezentowała przyszłym uczniom kierunki, w których mogą kształcić się w szkole.

Share this article:
Previous Post: Akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi

March 22, 2023 - In

Next Post: Awaria sieci cieplnej

March 23, 2023 - In

Related Posts