Formowanie najgłębszych polskich jezior w Kopalni Bełchatów

W Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, która należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, rozpoczął się etap formowania linii brzegowej przyszłych jezior, które powstaną na terenie kopalni po zakończeniu wydobycia. Dzięki nowo wybudowanym taśmociągom możliwe będzie ukształtowanie zboczy stałych oraz dna przyszłego zbiornika wodnego. Docelowo w dwóch polach wydobywczych kopalni powstaną dwa najgłębsze w Polsce jeziora, które połączą się w jedno w końcowej fazie napełniania ich wodą. Prowadzone działania są jednym z elementów transformacji regionu bełchatowskiego.

Na Polu Bełchatów, jednym z dwóch pól wydobywczych Kopalni Bełchatów, od kilku lat prowadzone są prace mające na celu przygotowanie terenu kopalni do jego docelowej rekultywacji w kierunku wodnym. W Kompleksie Bełchatów tereny pogórnicze kształtowane są z myślą o stworzeniu tu w przyszłości dwóch, najgłębszych w Polsce jezior, które na końcowym etapie rekultywacji połączone zostaną w jeden duży zbiornik. Lustro wody bełchatowskiego jeziora będzie miało powierzchnię około 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie około 170 metrów.

Kopalnia Bełchatów uruchomiła na swoim terenie nowy układ przenośników taśmowych, który skróci czas transportu mas nadkładu z Pola Szczerców do Pola Bełchatów i umożliwi zwałowarce właściwe ukształtowanie zachodniego zbocza wyrobiska górniczego Pola Bełchatów oraz dna przyszłego zbiornika wodnego. Do tej pory Kopalnia Bełchatów w ramach przygotowań wyrobisk do rekultywacji w kierunku wodnym, zakończyła już formowanie II, III i IV poziomu zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów a wykonane prace pozwoliły uformować wschodnią część docelowej linii brzegowej przyszłych jezior.

Aktualnie prowadzone prace na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów polegają na przemieszczaniu ogromnych ilości mas nadkładowych, aby nadać pożądany kształt dna i skarp docelowych zbiorników wodnych. Wypełnianie wyrobisk wodą będzie realizowane w sposób kontrolowany, a stateczność skarp będzie na bieżąco monitorowana.

Share this article:
Previous Post: Pościg bełchatowskiej drogówki

April 7, 2023 - In

Next Post: Inwestycje drogowe w Bełchatowie

April 12, 2023 - In

Related Posts