Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bełchatowie co roku, w ramach wyrazu solidarności z osobami z autyzmem, organizuje wyjście niebieskich balonów na niebie. W tym roku do akcji dołączyły także inne placówki na terenie miasta oraz mieszkańcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony 25 lat temu przez państwa członkowskie ONZ. Celem głównym tego dnia jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autyzmu oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej kwestii, co podkreśliła Małgorzata Stemplewska, dyrektor SOSW w Bełchatowie. Niebieski kolor symbolizuje jedność i solidarność.

Share this article:
Previous Post: Bełchatowski Bieg Nocny

April 3, 2023 - In

Next Post: Wystawa dzieł mozaikowych

April 5, 2023 - In

Related Posts