Zagrożenie powodziowe!

Na numer 112 wpłynęło zgłoszenie o przerwaniu tamy w okolicach stawów Słupia – Smugi, prawdopodobnie spowodowanym przez bobry. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie otrzymało informację o zagrożeniu i powiadomiło gminne komórki ds. zarządzania kryzysowego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Ponieważ zagrożenie może rozszerzyć się na teren powiatu łaskiego, również tamtejszy Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego został powiadomiony. Oczekuje się na informacje o rozwoju sytuacji oraz możliwej pomocy ze strony Starosty Bełchatowskiego.

Share this article:
Previous Post: Piknik Strzelecki w Okręglicy

April 24, 2023 - In

Next Post: Akcja krwiodawcza „Na ratunek”

April 24, 2023 - In

Related Posts