Akcja sadzenia drzew w Bełchatowie

Kopalnia Bełchatów, działająca jako oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, regularnie przeprowadza rekultywację terenów po górnictwie. W ramach wiosennej akcji sadzenia drzew, na obszarze około 21 hektarów, zasadzono 185 tysięcy sadzonek dwuletniej sosny zwyczajnej.

Według informacji przekazanych przez departament Komunikacji PGE GiEK, na terenach powyeksploatacyjnych PGE GiEK tworzone są nowe cenne krajobrazy i ekosystemy, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Kopalnia Bełchatów systematycznie prowadzi prace rekultywacyjne, szczególnie koncentrując się na przywracaniu zadrzewienia na terenach, na których wydobycie węgla brunatnego już zakończono. Na zwałowisku zewnętrznym w polu Szczerców, znanej również jako “Bliźniacza Góra Kamieńsk”, od jesieni 2022 roku do obecnej chwili posadzono ponad 365 tysięcy drzewek, w tym brzozę brodawkowatą, olszę szarą i modrzew europejski.

Sadzenie drzew na terenach rekultywowanych po wydobyciu to jedno z wielu działań podejmowanych przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w celu ochrony środowiska. Poprzez rekultywację, która skupia się na tworzeniu lasów, setki tysięcy drzew zostały posadzone na ogromnym zwałowisku powstałym w wyniku działalności górniczej, przyczyniając się do przywrócenia naturalnego krajobrazu – podkreśla Sławomir Podkówka, przedstawiciel spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Share this article:
Previous Post: Tragiczny wypadek w regionie

May 15, 2023 - In

Next Post: Jubileusz Gminy Bełchatów

May 17, 2023 - In

Related Posts