Pierwszy dzień wiosny i topienie marzanny

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, jak co roku. Tego dnia odbywają się także inne uroczystości i tradycje, w tym dzień wagarowicza oraz topienie marzanny. Obrzęd ten ma na celu wypędzenie zimy i powitanie wiosny, i jest to starożytny oraz bardzo ważny zwyczaj słowiański. Obecnie to głównie dzieci i młodzież szkolna utrzymują tę tradycję przy życiu.

Share this article:
Previous Post: Zderzenie ze słupem i ucieczka

March 21, 2023 - In

Next Post: Akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi

March 22, 2023 - In

Related Posts