Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Bełchatowa

Ponad 2 tysiące mieszkańców Bełchatowa otrzymało pomoc żywnościową w ramach współpracy miasta z łódzkim Bankiem Żywności. Warto podkreślić, że pomoc ta została udzielona również obywatelom Ukrainy mieszkającym w naszym mieście.

Program pomocowy objął ponad 2 tysiące mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do udziału.

Transport produktów żywnościowych był odpowiedzialnością finansową i organizacyjną miasta. W akcję wydawania jedzenia zaangażowani byli członkowie bełchatowskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Share this article:
Previous Post: Wybuch gazu w gminie Bełchatów

July 4, 2023 - In

Next Post: Projekty Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa

July 10, 2023 - In

Related Posts